Werken in de gevangenis: zo werkt dat.

Deze film toont wat arbeid voor gedetineerden kan betekenen. We laten zien dát er arbeid is in een gevangenis, welke soorten arbeid er zijn, welke kansen arbeid biedt (ervaring opdoen/opleiding en certificering/doorgroei naar een plusbaan), hoe het arbeidstraject eruit kan zien en wat het effect van arbeid kan zijn op re-integratie.